Người đang bị thi hành án dân sự có được phép xuất cảnh?

Ngày hỏi:28/01/2019

Tôi đang phải chấp hành bản án dân sự nay tôi muốn xuất cảnh ra nước ngoài làm ăn. Tôi đã làm ủy quyền giao tài sản đảm bảo để thi hành án và ủy quyền toàn bộ việc xử lí tài sản cho vợ tôi. Vậy tôi có được xuất cảnh không? Xin luật sư tư vấn cho tôi tôi xin trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 136/2007/NĐ-CP quy định:

   "Điều 21. Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
   ...
   3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế."

   Tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định:

   "2. Đối với người phải thi hành án đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định về tiền, tài sản mà thuộc một trong các trường hợp sau thì có thể không bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh:

   a) Có đủ tài sản để thực hiện nghĩa vụ và đã ủy quyền cho người khác thay mặt họ giải quyết việc thi hành án liên quan đến tài sản đó; việc ủy quyền phải có công chứng và không được hủy ngang.

   b) Đã ủy quyền cho người khác mà người được ủy quyền có đủ tài sản và cam kết thi hành thay nghĩa vụ của người ủy quyền; việc ủy quyền phải có công chứng và không được hủy ngang.

   c) Có sự đồng ý của người được thi hành án;

   d) Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án mà không có căn cứ chấp nhận yêu cầu thi hành án quá hạn;
   ..."

   Theo như anh trình bày là anh đã làm ủy quyền giao tài sản đển đảm bảo thi hành án và ủy quyền toàn bộ việc xử lý tài sản cho vợ. Theo quy định trên, khi anh có đủ tài sản để thực hiện nghĩa vụ và đã ủy quyền cho người khác thay mặt anh giải quyết việc thi hành án liên quan đến tài sản đó thì anh có thể không bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh. Do đó anh hoàn toàn có thể xuất cảnh.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của anh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn