Người giải quyết khiếu nại lần hai có quyền và nghĩa vụ gì?

Ngày hỏi:06/06/2014
Người giải quyết khiếu nại lần hai có quyền và nghĩa vụ gì? Người gửi: Hiếu Trân - Phong Điền (Ngày gửi: 06/06/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Người giải quyết khiếu nại lần hai có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 15 Luật Khiếu nại năm 2011. Cụ thể như sau:

   - Về quyền:

   + Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải quyết khiếu nại;

   + Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định tại Điều 35 của Luật Khiếu nại năm 2011;

   + Triệu tập cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia đối thoại;

   + Trưng cầu giám định;

   + Tham khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn khi xét thấy cần thiết.

   - Về nghĩa vụ:

   + Tiếp nhận, thụ lý, lập hồ sơ vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết;

   + Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;

   + Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

   + Ra quyết định giải quyết khiếu nại và công bố quyết định giải quyết khiếu nại;

   + Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc Tòa án yêu cầu.

   - Người giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn