Người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì

Ngày hỏi:21/07/2011
Người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại được quy định tại Điều 250 Luật Tố tụng hành chính năm 2010 như sau:

   1. Người khiếu nại có các quyền sau đây:

   a) Tự mình khiếu nại hoặc khiếu nại thông qua người đại diện;

   b) Khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án;

   c) Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại;

   d) Được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại; nhận quyết định giải quyết khiếu nại;

   đ) Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

   2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

   b) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

   c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn