Người khởi kiện có quyền ủy quyền cho ai tham gia tố tụng vụ án hành chính?

Ngày hỏi:29/10/2019

Dạ em có nội dung vướng mắc nhờ anh chị hỗ trợ cho ạ. Dạ người khởi kiện có thể uỷ quyền cho bất cứ người nào tham gia tố tụng trong vụ án hành chính không ạ? Và cho em xin căn cứ pháp lý!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định:

   7. Đương sự bao gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

   Căn cứ Điều 53 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về Người tham gia tố tụng như sau:

   Người tham gia tố tụng hành chính gồm đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch.

   Căn cứ Điểm đ Khoản 6 Điều 61 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

   đ) Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông báo trong trường hợp được đương sự ủy quyền và có trách nhiệm chuyển cho đương sự;

   Căn cứ Khoản 3 Điều 60 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định:

   3. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được đương sự hoặc người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền bằng văn bản.

   => Như vậy, người khởi kiện được ủy quyền cho người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và người đại diện theo ủy quyền. Ngoài ra không có quy định nào khác cho phép người khởi kiện ủy quyền cho người tham gia tố tụng khác như người làm chúng hay người giám định hay phiên dịch...

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT