Người nào có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật hiện hành?

Ngày hỏi:28/11/2016

Tôi làm việc tại một trường tiểu học. Tháng 7/2016 tôi bị nhà trường ra quyết định sa thải. Tôi nhận thấy quyết định này là trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bản thân. Tôi muốn khiếu nại quyết định này lên Ban lãnh đạo nhà trường được không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo giải thích tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 thì:

   Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

   - Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

   - Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

   Như vậy, trường hợp của bạn, bạn có quyền khiếu nại quyết định của nhà trường nếu có đủ căn cứ cho thấy quyết định đó là trái pháp luật và làm ảnh hưởng đến lợi ích của bạn.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Luật Khiếu nại 2011 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn