Người trưng cầu giám định

Ngày hỏi:16/10/2014
Người trưng cầu giám định là gì? Quyền và nghĩa vụ của người trưng cầu giám định như thế nào?

  Nội dung này được Sở tư pháp Hà Nội tư vấn như sau:

  • 1- Người trưng cầu giám định bao gồm cơ quan tiến hành và người tiến hành tố tụng.

   2- Người trưng cầu giám định có các quyền và nghĩa vụ sau:

   - Trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thực hiện giám định.

   - Yêu cầu cá nhân, tổ chức trưng cầu giám định trả kết luận giám định đúng nội dung và thời hạn đã yêu cầu

   - Yêu cầu cá nhân, tổ chức đã thực hiện giám định tư pháp giải thích kết luận giám định

   - Lựa chọn tổ chức hoặc cá nhân thực hiện giám định phù hợp với tính chất, yêu cầu của việc cần giám định

   - Ra Quyết định trưng cầu giám định bằng văn bản

   - Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp

   - Tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi trưng cầu giám định; thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định khi nhận kết luận giám định

   - Bảo đảm an toàn cho người giám định tư pháp trong quá trình thực hiện giám định hoặc khi tham gia tố tụng với tư cách là người giám định tư pháp.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn