Nhiệm vụ của Kiểm sát viên sau khi kết thúc việc khám nghiệm tử thi

Ngày hỏi:11/05/2018

Nhiệm vụ của Kiểm sát viên sau khi kết thúc việc khám nghiệm tử thi được quy định như thế nào? Xin chào quý Ban biên tập, tôi tên Huỳnh Ngọc Minh là học viên của trường Trung cấp cảnh sát nhân dân 3, vì muốn trao dồi thêm hiểu biết tôi có tìm hiểu thêm về Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của kiểm sát viên, tuy nhiên tôi có vấn đề không hiểu nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Nhiệm vụ của Kiểm sát viên sau khi kết thúc việc khám nghiệm tử thi được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn! (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Kiểm sát viên sau khi kết thúc việc khám nghiệm tử thi được quy định tại Điều 14 Quyết định 170/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   Sau khi kết thúc việc khám nghiệm tử thi, Kiểm sát viên phải ghi thông tin vào sổ thụ lý khám nghiệm, đồng thời báo cáo ngay bằng văn bản và đề xuất quan điểm với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện về kết quả khám nghiệm tử thi, những yêu cầu của Kiểm sát viên không được Điều tra viên, Giám định viên pháp y, Giám định viên kỹ thuật hình sự thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ (nếu có) để có ý kiến chỉ đạo.

   Kiểm sát viên phải dự thảo ngay báo cáo ban đầu trình lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện gửi Viện kiểm sát cấp trên theo quy định tại Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

   Trên đây là nội dung trả lời về Nhiệm vụ của Kiểm sát viên sau khi kết thúc việc khám nghiệm tử thi. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 170/QĐ-VKSTC năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn