Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trọng tài thương mại

Ngày hỏi:12/05/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trong tài thương mại bao gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc cần được giải đáp. Cho tôi hỏi trong lĩnh vực trọng tài thương mại, Sở Tư pháp có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Thùy Trang (trangbaby***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trọng tài thương mại được quy định tại Điều 4 Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài Thương mại như sau:

   1. Đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký hoạt động, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

   2. Cập nhật thông tin về Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

   3. Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động, việc lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

   4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trọng tài.

   5. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về tổ chức trọng tài, trọng tài viên theo thẩm quyền.

   6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động trọng tài theo quy định của pháp luật về trọng tài.

   7. Báo cáo về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo định kỳ hàng năm và trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   8. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm Nghị định 63/2011/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn