Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát thi hành án hành chính

Ngày hỏi:02/11/2016

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát thi hành án hành chính được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Nhã (quê ở Đồng Tháp, email: n***gmail.com). Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi được biết Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện kiểm sát thi hành án hành chính. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp về quyền hạn, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền kiểm sát này như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát thi hành án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

   Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát thi hành án hành chính được quy định như sau:

   1. Kiểm sát việc cấp, chuyển giao, giải thích, đính chính bản án, quyết định của Tòa án.

   2. Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

   3. Kiểm sát hồ sơ về thi hành án.

   4. Tham gia phiên họp, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

   5. Kiểm sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án.

   6. Yêu cầu Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thi hành án thực hiện các việc sau đây:

   a) Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật;

   b) Thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật;

   c) Tự kiểm tra việc thi hành án và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân;

   d) Cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến việc thi hành án.

   Yêu cầu quy định tại các điểm a, b và d khoản này phải được thực hiện ngay; yêu cầu quy định tại điểm c khoản này phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

   7. Kiến nghị Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thi hành án.

   8. Kháng nghị quyết định của Tòa án, quyết định, hành vi của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật; yêu cầu đình chỉ việc thi hành án, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

   9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát thi hành án hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viện Kiểm sát nhân dân
  Thi hành án hành chính
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn