Những cơ quan nào quản lý nhà nước về giám định tư pháp?

Ngày hỏi:27/08/2018

Xin chào, tôi tên Nguyễn Thuần là học viên trường Trung cấp cảnh sát nhân dân 3. Trong thời gian rãnh tôi có tìm hiểu thêm về giám định tư pháp, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được rõ lắm, nhờ các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Những cơ quan nào quản lý nhà nước về giám định tư pháp? Vui lòng cung cấp giúp tôi văn bản nào quy định cụ thể vấn đề này luôn nhé. Trân trọng! (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Luật giám định tư pháp 2012, cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp được quy định như sau:

   1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

   2. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

   3. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bộ, cơ quan ngang bộ khác thực hiện quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực do mình quản lý; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

   4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp. Để hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Luật giám định tư pháp 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn