Những trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện tại Tòa án để giải quyết đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai bị Tòa án trả lại trong những trường hợp nào?

  Nội dung này được Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tư vấn như sau:

  • Toà án trả lại đơn khởi kiện trong những trường hợp sau đây:

   - Người khởi kiện không có quyền khởi kiện.

   - Thời hiệu khởi kiện đã hết mà không có lý do chính đáng.

   - Không đủ điều kiện khởi kiện vụ án hành chính theo quy định.

   - Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án.

   - Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.

   Khi trả lại đơn khởi kiện, Toà án phải có văn bản kèm theo ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện.

   Trong thời hạn ba ngày (03) làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do Toà án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án đã trả lại đơn khởi kiện.

   Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Toà án phải ra một trong các quyết định sau đây:

   + Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện.

   + Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử TANDTC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn