Nội dung của đơn kháng cáo

Nội dung đơn kháng cáo?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • 1. Đơn kháng cáo có những nội dung chính sau:
   a. Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
   b. Tên, địa chỉ của người kháng cáo;
   c. Kháng cáo phần nào của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;
   d. Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;
   đ. Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

   2. Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo; trường hợp đơn kháng cáo gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi kèm hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm.

   3. Kèm theo đơn kháng cáo là tài liệu, chứng cứ bổ sung, nếu có thể chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ pháp lý.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn