Nội dung kiểm sát hình thức bản án dân sự sơ thẩm năm 2019

Ngày hỏi:17/09/2019

Cho tôi hỏi khi kiểm sát bản án dân sự sơ thẩm có phải kiểm sát hình thức bản án không? Vì tôi thấy bản án thì theo mẫu đã được ban hành nên tôi thấy không nhất thiết phải kiểm sát hình thức.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Quyết định 399/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định Kiểm sát hình thức bản án như sau:

   Kiểm sát hình thức bản án: Bản án được viết theo Mẫu số 52 trong Danh mục 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017 ngày 13/01/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là Mẫu số 52 Nghị quyết số 01/2017). Bản án phải có đầy đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 266 BLTTDS.

   => Như vậy, ngoài việc kiểm sát bản án dân sự sơ thẩm theo mẫu đã được ban hành thì còn phải kiểm sát những nội dung được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Do đó việc kiểm sát hình thức bản là cần thiết để đảm bảo bản án đúng quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn