Nội dung quyết định tạm giữ tài liệu, thu hồi con dấu của pháp nhân

Ngày hỏi:29/04/2020

Tôi đang tìm hiểu về việc tạm giữ tài liệu, thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại khi bị cưỡng chế thi hành án hình sự, cho tôi hỏi trường pháp nhân bị cơ quan thi hành án ra quyết định tạm giữ tài liệu, con dấu thì quyết định này sẽ có những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 37 Nghị định 44/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/6/2020) quy định:

   Quyết định tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại bao gồm những nội dung cơ bản sau:

   - Số quyết định;

   - Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   - Căn cứ ra quyết định;

   - Họ tên, chức vụ, đơn vị của người ra quyết định;

   - Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, mã số thuế của pháp nhân thương mại;

   - Tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử bị tạm giữ, con dấu của pháp nhân thương mại bị tạm giữ hoặc thu hồi;

   - Địa điểm tạm giữ hoặc thu hồi;

   - Chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn