Nuôi con nuôi trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào

Ngày hỏi:02/11/2019

Xin hỏi: Tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua đi du lịch sang Lào thì muốn nhận bé trai người Lào kia làm con nuôi thì có được không vậy, vì cha mẹ cháu rất nghèo nên có ý định cho con. Và cho hỏi: Khi tôi nhận cháu về làm con nuôi thì sẽ áp dụng pháp luật nước nào để xác lập quan hệ này? Chân thành cảm ơn!

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nuôi con nuôi trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào được quy định tại Điều 31 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN, cụ thể như sau:

   1. Công dân của Nước ký kết này có thể nhận trẻ em là công dân của Nước ký kết kia làm con nuôi. Việc nhận con nuôi phải tuân theo pháp luật của Nước ký kết mà trẻ em đó là công dân.

   2. Trong việc nuôi con nuôi, ngoài việc tuân theo quy định tại khoản 1 của Điều này, còn phải được sự đồng ý của trẻ em sẽ làm con nuôi hoặc sự đồng ý của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ trẻ em đó, nếu pháp luật của Nước ký kết có quy định như vậy.

   3. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, việc thay đổi, chấm dứt nuôi con nuôi phải tuân theo pháp luật của nước ký kết mà cha mẹ nuôi là công dân.

   Trong trường hợp cha và mẹ nuôi là công dân của hai nước khác nhau thì phải tuân theo pháp luật của nước ký kết nơi người con nuôi cư trú.

   4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này là cơ quan của Nước ký kết mà người con nuôi là công dân. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, là cơ quan của Nước ký kết nơi người con nuôi cư trú.

   => Như vậy, bạn có thể nhận bé trai người Lào làm con nuôi và áp dụng pháp luật Việt Nam để xác lập quan hệ nuôi con nuôi này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn