Phạm tội 2 lần trở lên được hiểu thế nào?

Ngày hỏi:25/12/2019

Em là sinh viên đang nghiên cứu các tội phạm cụ thể của Bộ luật hình sự 2015, cụ thể tại các tội về xâm hại tình dục. Theo đó, tại các tội danh này đều quy định tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội 02 lần trở lên. Vậy cho tôi hỏi phạm tội 02 lần trở lên ở đây được hiểu thế nào? Người phạm tội lần đầu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã được xóa án tích, khi phạm lại tội này có được xem là phạm tội 02 lần trở lên không? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP quy định như sau:

   Phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm c khoản 2 Điều 141, điểm đ khoản 2 Điều 142, điểm b khoản 2 Điều 143, điểm d khoản 2 Điều 144, điểm a khoản 2 Điều 145, điểm b khoản 2 Điều 146 và điểm b khoản 2 Điều 147 của Bộ luật Hình sự là trường hợp người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội từ 02 lần trở lên nhưng chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

   => Như vậy, tình tiết tăng nặng định khung phạm tội 02 lần trở lên quy định tại các tội xâm hại tình dục, được hiểu là phạm tội chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, trường hợp người phạm tội đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã được xóa án tích khi phạm tội lại thì không được coi là phạm tội 02 lần.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn