Pháp nhân thương mại không chấp hành bản án bị cưỡng chế thi hành thì phải chịu những chi phí cưỡng chế nào?

Ngày hỏi:26/07/2021

Pháp nhân thương mại không chấp hành bản án bị cưỡng chế thi hành thì sẽ phải chịu những chi phí cưỡng chế nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp nhân thương mại không chấp hành bản án bị cưỡng chế thi hành thì phải chịu những chi phí cưỡng chế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 44 Nghị định 44/2020/NĐ-CP có quy định: Pháp nhân thương mại bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho các hoạt động cưỡng chế. Chi phí cưỡng chế được xác định trên cơ sở các chi phí thực tế đã phát sinh trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế phù hợp với giá cả ở từng địa phương.

   Chi phí cưỡng chế bao gồm:

   - Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế;

   - Chi phí thù lao cho người định giá để tổ chức đấu giá, chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản;

   - Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản;

   - Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên;

   - Chi phí chuyển việc thi hành quyết định cưỡng chế;

   - Chi phí thực hiện biện pháp tư pháp;

   - Chi phí thực tế khác (nếu có).

   ...

   Như vậy, theo quy định thì pháp nhân thương mại bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho các hoạt động cưỡng chế, trên cơ sở các chi phí thực tế đã phát sinh trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế.

   Tùy trường hợp cụ thể, pháp nhân thương mại có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp cưỡng chế khác nhau. Những chi phí thực tế phát sinh khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế, pháp nhân thương mại phải chịu mọi chi phí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn