Phó Chủ tịch UBND huyện có quyền ký quyết định giải quyết khiếu nại không?

Ngày hỏi:19/02/2019

Phó chủ tịch huyện ra quyết định hành chính theo ủy quyền của chủ tịch, vậy khi giải quyết khiếu nại quyết định đó, phó chủ tịch có quyền ký quyết định giải quyết khiếu nại hay không (hay phải là chủ tịch)?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 18 Luật Khiếu nại 2011 quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

   1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

   2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

   Và theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 và Khoản 1 Điều 40 Luật Khiếu nại 2011 thì người giải quyết khiếu nại sẽ là người ra quyết định giải quyết khiếu nại.

   Mặt khác, Khoản 6 Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

   Như vậy, Phó Chủ tịch UBND huyện vẫn có thể ký quyết định giải quyết khiếu nại theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn