Quy định về kiểm sát phần nội dung bản án dân sự phúc thẩm năm 2019

Ngày hỏi:18/09/2019

Tôi đang học lớp bồi dưỡng kiểm sát viên. Đang cần một số thông tin liên quan đến việc kiểm sát phần nội dung vụ án trong bản án dân sự phúc thẩm, nhờ ban biên tập hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 7 Quyết định 399/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định kiểm sát phần nội dung bản án dân sự phúc thẩm như sau:

   - Nghiên cứu nội dung khởi kiện của đương sự yêu cầu Tòa án sơ thẩm giải quyết và kết quả giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm (bản án sơ thẩm), các tài liệu đương sự cung cấp (nếu có). Đối với vụ án do đương sự kháng cáo, cần xác định đương sự kháng cáo một phần hay toàn bộ bản án sơ thẩm. Nội dung đương sự kháng cáo có thuộc phạm vi giải quyết ở Tòa án cấp phúc thẩm không.

   - Đối với vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị thì nghiên cứu, đối chiếu các nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát có được thể hiện đầy đủ, chính xác trong phần nội dung của bản án phúc thẩm hay không.

   => Trên đây là quy định về kiểm sát phần nội dung bản án dân sự phúc thẩm mới được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, và có hiệu lực từ ngày 06/9/2019.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn