Quy định về thanh toán tiền thi hành án đối với trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp

Ngày hỏi:11/05/2017

Tôi là người thứ 3, có tài sản thế chấp cho Doanh nghiệp A vay tiền tại Ngân hàng. Sau khi ngân hàng khởi kiện ra Toà án, cơ quan thi hành án tổ chức thi hành bản án. Do Doanh nghiệp không có khả năng trả nợ, cơ quan thi hành án đã xử lý tài sản của tôi (bên thứ 3) để thi hành án. Sau khi tài sản được bán đấu giá thành, Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự đã khấu trừ tiền án phí trong số tiền thu được từ việc bán tài sản. Tôi và phía ngân hàng cho rằng tài sản của tôi là để đảm bảo khoản trả nợ cho ngân hàng, còn án phí buộc Doanh nghiệp A phải thực hiện khi có điều kiện.
Hỏi: Tôi muốn biết theo quy định pháp luật thì việc trừ án phí của Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự có đúng không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án; không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
   Khoản 20 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định về thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án như sau:
   “1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này thì được thanh toán theo thứ tự sau đây:
   a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;
   b) Án phí, lệ phí Tòa án;
   c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.
   2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:
   a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này; trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;
   b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán;
   c) Sau khi thanh toán theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.
   3. Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm sau khi trừ án phí của bản án, quyết định đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này.
   Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản theo quy định tại Điều này.
   4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.
   5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
   Trường hợp đương sự không đến nhận thì tiền, tài sản đó được xử lý theo quy định tại Điều 126 của Luật này.”
   Khoản 5 Điều 115 Luật Thi hành án dân sự quy định:
   "5. Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm. Nghĩa vụ thi hành án còn lại được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật này".
   Trường hợp bạn hỏi, Ngân hàng là bên nhận cầm cố, thế chấp và là bên được thi hành án nên số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng sau khi trừ án phí của bản án, quyết định đó, chi phí cưỡng chế. Do đó, Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự trừ án phí sau đó ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng là đúng quy định.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn