Quy định về thỏa thuận thi hành án đối với tài sản đã bị kê biên

Theo quyết định của Tòa án: Bà A phải trả cho những người được thi hành là B,C,D,E và F với tổng số tiền số tiền 300.000.000 đồng. Quá trình thi hành án bà A không tự nguyện thi hành án nên Chấp hành viên đã cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản chung của vợ chồng bà A để đảm bảo thi hành án. Tài sản đã kê biên được đưa ra đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người mua. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, chồng bà A được quyền ưu tiên mua tài sản nhưng ông không mua. Hiện nay, giá tài sản đã giảm là 230.000.000 đồng. Các bên đương sự có thỏa thuận: cho vợ chồng ông S là người không liên quan gì đến việc thi hành án trên mua 1/2 giá trị tài sản là phần tài sản của bà A nhưng không qua thủ tục đấu giá để thi hành án, phần còn lại trả lại cho chồng bà A; Đương sự thỏa thuận vợ chồng ông S phải nộp số tiền 115 triệu đồng vào cơ quan thi hành án, sau đó trừ các khoản chi phí kê biên, đấu giá còn lại bao nhiêu chi trả cho các đương sự. Theo quy định pháp luật thì đương sự có quyền thỏa thuận việc thi hành án nêu trên không? Gửi bởi: Trần thị Kim Phượng

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Thi hành án dân sự thì đương sự có quyền thỏa thuận về việc thi hành án, nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thỏa thuận được công nhận. Theo yêu cầu của đương sự, Chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến việc thỏa thuận về thi hành án; Khoản 31 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định: Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

   Do đó, theo quy định trên thì vợ chồng bà A có quyền thỏa thuận việc phân chia tài sản chung.
   Hiện nay, tài sản chung của vợ chồng bà A đã giảm giá còn 230.000.000 đồng mà không có người đăng ký mua tài sản. Tuy nhiên, do tài sản của vợ chồng bà A đã bị kê biên nên vợ chồng bà A muốn thực hiện việc thỏa thuận trên thì tài sản phải được giải tỏa kê biên. Theo điểm a khoản 1 Điều 105 Luật Thi hành án dân sự quy định việc giải tỏa kê biên được thực hiện khi đương sự thỏa thuận về việc giải tỏa kê biên tài sản mà không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba. Theo đó, việc giải tỏa kê biên được thỏa thuận giữa người được thi hành án và người phải thi hành án.
   Như vậy, theo quy định trên sau khi thực hiện việc giải tỏa kê biên tài sản, đương sự thỏa thuận thi hành án thì Chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến việc thỏa thuận về thi hành án; Chấp hành viên không thu tiền từ vợ chồng ông S để thi hành án.

  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn