Quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán trong thi hành án quyết định cưỡng chế

Ngày hỏi:21/07/2009

Trong quyết định cưỡng chế, có phải căn cứ quyết định thi hành án nào, thì quyết định thi hành án đó được ưu tiên thanh toán hay không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Tại điểm b khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán”.

   Quy định này dẫn đến 02 cách hiểu khác nhau:

   Thứ nhất, số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Đối với những người được thi hành án không thuộc quyết định cưỡng chế đó, mặc dù đã có đơn yêu cầu thi hành án trước khi có quyết định cưỡng chế, thì không được ưu tiên thanh toán.

   Thứ hai, số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó, nghĩa là thanh toán cho tất cả những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó.

   Vấn đề này, Tổng cục Thi hành án đã trao đổi với Vụ Kiểm sát thi hành án thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về một vụ việc tương tự và cùng thống nhất áp dụng theo cách hiểu thứ hai, đó là số tiền thi hành án thu được thanh toán cho tất cả những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế thi hành án đó.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn