Quy định về tội không chấp hành án

Theo dõi sự thay đổi của Tội không chấp hành án

Tôi muốn biết quy định về xử lý vi phạm đối với người phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án. Từ ngày 01/7/2016, người phải thi hành án không chấp hành các quyết định về thi hành án dân sự có bị xử lý về hình sự về tội không chấp hành án không?

  Nội dung này được Nguyễn Thị Thu Hằng tư vấn như sau:

  • Khoản 1 và khoản 2 Điều 165 Luật Thi hành án dân sự quy định: “1. Người phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định; không tự nguyện thi hành các quyết định về thi hành án thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
   2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện các quyết định về thi hành án thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường; nếu là cá nhân thì còn có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
   Điều 304 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định tội không chấp hành án như sau: “Người nào cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.
   Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 380 quy định tội không chấp hành án như sau: “1. Người nào có điều kiện mà không chấp hành bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
   a) Chống lại chấp hành viên hoặc người đang thi hành công vụ;
   b) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
   c) Tẩu tán tài sản.
   3. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.
   Bộ luật hình sự năm 2015 dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Tuy nhiên, vừa qua Quốc hội đã ban hành Nghị quyết hoãn thời gian có hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015 đến ngày 1/1/2017. Trong thời gian đó, Bộ luật Hình sự năm 1999 vẫn có hiệu lực thi hành.
   Như vậy, từ năm 1999, Bộ luật hình sự đã quy định về tội không chấp hành án để xử lý đối với người nào cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn