Quy định về việc gửi kế hoạch cưỡng chế thi hành án

Ngày hỏi:21/07/2009
Khoản 3 điều 72 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định: “Kế hoạch cưỡng chế phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của Chấp hành viên”. Vậy theo quy định này “cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án” được hiểu là những ai? Có bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo Điều 39 Luật Thi hành án dân sự quy định thông báo về thi hành án như sau:

   1. Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó.

   2. Việc thông báo phải thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

   Do đó, căn cứ kế hoạch cưỡng chế Chấp hành viên có trách nhiệm thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án và người có nghĩa vụ liên quan biết thời gian, địa điểm, tài sản sẽ tiến hành cưỡng chế để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo văn bản được thông báo.

   Theo tinh thần của khoản 3 Điều 72 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự thì cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án là người có trách nhiệm tham gia và thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch và yêu cầu của Chấp hành viên.

  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn