Quy định về việc lấy lời khai của người làm chứng

Ngày hỏi:21/07/2011
Khi giải quyết vụ án, trong trường hợp nào thì Thẩm phán tiến hành lấy lời khai của người làm chứng và đối chất?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 80 Luật Tố tụng hành chính năm 2010 thì khi giải quyết vụ án, Thẩm phán tiến hành lấy lời khai của người làm chứng theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết. Thủ tục lấy lời khai của người làm chứng được tiến hành như việc lấy lời khai của đương sự quy định tại Điều 79 của Luật Tố tụng hành chính năm 2010 (tham khảo câu 53).

   Thẩm phán tiến hành đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm chứng với nhau khi xét thấy có sự mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự, người làm chứng hoặc theo yêu cầu của đương sự. Việc đối chất phải được ghi thành biên bản, có chữ ký của những người tham gia đối chất (Điều 81 Luật Tố tụng hành chính năm 2010).


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn