Quy định về việc tiếp nhận giải quyết trường hợp người chấp hành án thuộc Bộ Quốc phòng xin thay đổi nơi cư trú, làm việc

Ngày hỏi:09/03/2020

Để làm tốt công việc của tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc tiếp nhận và thực hiện việc giải quyết các trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 7 Thông tư 181/2019/TT-BQP có quy định về việc tiếp nhận và thực hiện việc giải quyết trường hợp người chấp hành án thuộc Bộ Quốc phòng xin thay đổi nơi cư trú, làm việc như sau:

   Tiếp nhận và thực hiện việc giải quyết trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc:

   - Trường hợp người chấp hành án được thay đổi nơi cư trú hoặc không được thay đổi nơi cư trú

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận người chấp hành án được thay đổi hoặc không được thay đổi nơi cư trú, đơn vị quân đội nơi quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án thông báo cho người chấp hành án biết và tiếp tục thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án theo quy định.

   - Trường hợp người chấp hành án được thay đổi nơi làm việc

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định điều động người chấp hành án của cấp có thẩm quyền thì đơn vị quân đội nơi quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án thực hiện những nội dung sau:

   a) Nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành pháp luật, chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án trong thời gian chấp hành án ở đơn vị;

   b) Bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án cho Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

   Trường hợp người chấp hành án thay đổi nơi làm việc trong phạm vi quân khu, quân đoàn, địa bàn Thủ đô Hà Nội thì cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án cho đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên, nơi người chấp hành án đến làm việc để tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án.

   Trường hợp người chấp hành án thay đổi nơi làm việc ngoài phạm vi quân khu thì cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án cho cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi có đơn vị người chấp hành án đến làm việc để tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục.
   Việc bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án phải lập biên bản.

   - Trường hợp người chấp hành án không được thay đổi nơi làm việc

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản không chấp nhận cho người chấp hành án thay đổi nơi làm việc thì đơn vị quân đội nơi quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án thông báo cho người chấp hành án biết; lưu vào hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục; tiếp tục thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn