Quy Trình điều tra 1 vụ án tự tử

Ngày hỏi:12/04/2014

Mình có 1 người em, bỏ nhà đi vào ngày 20/02/2014. Khi đi nó có mang theo 1 xe máy, 1 ít tiền không rõ là bao nhiêu , 1 cmt, sau đó 6 ngày người dân phát hiện xác nó tại trạm điện biến thế. Do lúc phát hiện thì không có cmt trong người, cũng không có gì nhận dạng, nên sau khi khám nghiệm pháp y, tử thi, bên công an đã xác định nguyên nhân tử vong là tự tự do điện giật chết và giao cho chính quyền địa phương mai táng vô danh, Tới ngày 3-4 vừa rồi, gia đình vô tình đọc được bài báo viết về xác chết bên trạm biến thế có những đặc điểm giống thân nhân nên tới nhận diện. và đó đúng là em mình . Tuy nhiên sau khi làm các thủ tục nhận xác thân nhân xong, gia đình  có tìm hiểu về nguyên nhân cái chết , nhưng phía công an chỉ nói là đã điều tra và xác nhận là tự tự.tuy nó có nợ nần 1 khoản tiền là 50 triệu đồng nhưng Gia đình không tin là nó tự tự vì còn quá nhiều điểm nghi vấn ở hiện trường mà bên công an không chịu giải thích những điểm nghi vấn đó ví dụ như là chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân của nó không có ở hiện trường, Gia đình có yêu cầu bên công an cho xem kết quả pháp y, xem hình khám nghiệm  tử thi hoặc được coppy những hình ảnh đó đem về nhưng bên công an từ chối, Vậy chúng tôi xin hỏi,  Gia đình có được phép yêu cầu bên công an thông báo về nguyên nhân tử vong và các giấy tờ pháp y liên quan bằng văn bản không ? Bên gia đình có đc yêu cầu bên công an điều tra lại vụ án không, và cần làm những thủ tục gì để công an có thể mở lại vụ án điều tra ?

 • Theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự thì khi nhận được tin báo, tố giác về tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin và có kết luận trong thời hạn không quá 2 tháng. Nếu người có đơn tố cáo, tố giác không đồng ý với kết quả giải quyết thì có quyền khiếu nại đển thủ trưởng cơ quan điều tra. Nếu thủ trưởng cơ quan điều tra giải quyết khiếu nại lần đầu mà không đồng ý thì có quyền khiếu nại tới việc trưởng viện kiểm sát cùng cấp. Kết quả giải quyết của viện kiểm sát là kết quả giải quyết cuối cùng.

  Bạn tham khảo quy định sau đây của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành:

  Điều 103. Nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

  1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do cá nhân, cơ quan, tổ chức và kiến nghị khởi tố do cơ quan nhà nước chuyển đến. Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kèm theo các tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

  2. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

  Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng.

  3. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo cho cơ quan, tổ chức đã báo tin hoặc người đã tố giác tội phạm biết.

  Cơ quan điều tra phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người đã tố giác tội phạm.

  4. Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan điều tra đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

  Điều 108. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

  1. Khi có một trong những căn cứ quy định tại Điều 107 của Bộ luật này thì người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; nếu đã khởi tố thì phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm biết rõ lý do; nếu xét cần xử lý bằng biện pháp khác thì chuyển hồ sơ cho cơ quan, tổ chức hữu quan giải quyết.

  Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và các tài liệu liên quan phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định.

  2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án. Thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định tại Chương XXXV của Bộ luật này.

  Điều 325. Người có quyền khiếu nại

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  Việc kháng cáo đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, khiếu nại đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì không giải quyết theo quy định tại Chương này mà được giải quyết theo quy định tại các chương XXIII, XXIV, XXX và XXXI của Bộ luật này.

  Điều 326. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

  1. Người khiếu nại có quyền:

  a) Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại;

  b) Khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án hình sự;

  c) Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại;

  d) Được nhận văn bản trả lời về việc giải quyết khiếu nại;

  đ) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  2. Người khiếu nại có nghĩa vụ:

  a) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó;

  b) Chấp hành kết quả giải quyết khiếu nại.

  Điều 327. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

  1. Người bị khiếu nại có quyền:

  a) Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi tố tụng bị khiếu nại;

  b) Được nhận văn bản giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi tố tụng của mình.

  2. Người bị khiếu nại có nghĩa vụ:

  a) Giải trình về quyết định, hành vi tố tụng bị khiếu nại, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

  b) Chấp hành kết quả giải quyết khiếu nại;

  c) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi tố tụng trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

  Điều 328. Thời hiệu khiếu nại

  Thời hiệu khiếu nại là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật.

  Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

  Điều 329. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra

  Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra do Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện kiểm sát cùng cấp phải xem xét, giải quyết. Viện kiểm sát cùng cấp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng.

  Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra và các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn do Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng.

  Điều 330. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát

  Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng.

  Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng.


Nguồn:

Theo Dân Luật
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn