Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày hỏi:21/09/2019

Tôi là công chức kiểm sát bản án, quyết định của tòa án, tôi vừa nhận được quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự bên tòa án gửi sang. Cho hỏi quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự tại phiên tòa phúc thẩm được quy định thế nào theo quyết định mới được Viện trưởng ban hành? Nhờ cung cấp căn cứ pháp lý để tiện theo dõi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 13 Quy định kèm theo Quyết định 399/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định khi kiểm sát quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự tại phiên tòa phúc thẩm, công chức thực hiện theo quy trình, kỹ năng tại Điều 4 và Điều 5 Quy định này và lưu ý kiểm sát các nội dung cụ thể sau đây:

   - Kiểm sát thời hạn gửi quyết định theo khoản 1 Điều 12 Quy định này.

   - Kiểm sát hình thức quyết định: Quyết định được lập theo Mẫu số 70 Nghị quyết số 01/2017.

   - Kiểm sát thẩm quyền ra quyết định: Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm tại phiên tòa phúc thẩm theo quy định tại Điều 312 BLTTDS.

   - Kiểm sát nội dung quyết định: Ngoài các nội dung kiểm sát tại khoản 4 Điều 12 Quy định này, công chức lưu ý kiểm sát thành phần Hội đồng xét xử; xem xét các nhận định, phân tích trong quyết định đình chỉ có đúng với nhận định của Hội đồng xét xử tại phiên tòa hay không, có phù hợp với nội dung phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa không để xem xét kháng nghị.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn