Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Ngày hỏi:21/09/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định về kiểm sát bản án của viện kiểm sát, ban biên tập cho tôi hỏi quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự được quy định thế nào vào thười điểm hiện tại? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 14 Quy định kèm theo Quyết định 399/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định khi kiểm sát quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, công chức thực hiện theo quy trình, kỹ năng tại Điều 4 và Điều 5 Quy định này và lưu ý kiểm sát các nội dung cụ thể sau đây:

   - Kiểm sát thời hạn gửi quyết định: Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định. Vì vậy, công chức căn cứ ngày ban hành, ngày gửi văn bản theo dấu bưu điện trên bì thư và ngày Viện kiểm sát nhận được quyết định để xác định Tòa án có vi phạm không.

   - Kiểm sát hình thức quyết định: Quyết định được lập theo Mẫu số 71 Nghị quyết số 01/2017

   - Kiểm sát thẩm quyền ra quyết định: Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

   - Kiểm sát nội dung quyết định

   + Phần mở đầu: Kiểm sát thành phần Hội đồng xét xử.

   + Phần xét thấy: Kiểm sát việc Tòa án áp dụng căn cứ hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án có theo đúng quy định tại Điều 217, điểm b khoản 1 Điều 299 BLTTDS không.

   + Phần quyết định: Kiểm sát việc Tòa án tuyên đương sự chịu án phí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 299 BLTTDS.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn