Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/12/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoài Tâm, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi: Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch trong tố tụng hành chính được quy định như sau:

   a) Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án;

   b) Phiên dịch trung thực, khách quan, đúng nghĩa;

   c) Đề nghị người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng giải thích thêm lời nói cần phiên dịch;

   d) Không được tiếp xúc với những người tham gia tố tụng khác nếu việc tiếp xúc đó ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan, đúng nghĩa khi phiên dịch;

   đ) Được thanh toán các khoản chi phí theo quy định của pháp luật;

   e) Cam đoan trước Tòa án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch trong tố tụng hành chính. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Tố tụng hành chính 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Người phiên dịch
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn