Quyền, nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp

Ngày hỏi:23/06/2018

Xin chào, tôi là Ngọc Tường. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp. Trong quá trình tìm hiểu các quy định liên quan đến vấn đề này tôi có rất nhiều thắc mắc chưa giải đáp được. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì Quyền, nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp được quy định cụ thể ra sao? Và nó được quy định trong văn bản nào? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 24 Luật giám định tư pháp 2012 thì Quyền, nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp được quy định cụ thể như sau:

   1. Tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có quyền:

   a) Yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc giám định;

   b) Từ chối thực hiện giám định nếu không có đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định;

   c) Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp; được thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định tư pháp khi trả kết quả giám định.

   2. Tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ:

   a) Tiếp nhận và phân công người có khả năng chuyên môn phù hợp với nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định thuộc tổ chức mình thực hiện giám định và chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó; phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định trong trường hợp cần có nhiều người thực hiện vụ việc giám định;

   b) Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định;

   c) Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do mình phân công cố ý kết luận giám định sai, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức;

   d) Thông báo cho người trưng cầu, yêu cầu giám định bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối nhận trưng cầu, yêu cầu giám định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Quyền, nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật giám định tư pháp 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám định tư pháp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn