Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo theo Luật Tố cáo 2018 mới nhất

Theo dõi sự thay đổi của Quyền của người bị tố cáo
Ngày hỏi:11/07/2018

Pháp luật quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo Vậy còn người bị tố cáo thì có quyền và nghĩa vụ như thế nào (căn cứ pháp luật mới nhất)? Người bị tố cáo có được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây ra theo quy định của pháp luật không?  Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Luật Tố cáo 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thì quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo được quy định cụ thể như sau:

   - Người bị tố cáo có các quyền sau đây:

   + Được thông báo về nội dung tố cáo, việc gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo;

   + Được giải trình, đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;

   + Được nhận kết luận nội dung tố cáo;

   + Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo;

   + Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật, người giải quyết tố cáo trái pháp luật;

   + Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây ra theo quy định của pháp luật;

   + Khiếu nại quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   - Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

   + Có mặt để làm việc theo yêu cầu của người giải quyết tố cáo;

   + Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

   + Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý theo kết luận nội dung tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

   + Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Tố cáo 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn