Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo theo Luật Tố cáo 2018 mới nhất

Theo dõi sự thay đổi của Quyền của người tố cáo
Ngày hỏi:11/07/2018

Xin chào, tôi là Duy Phong. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực tố cáo. Trong quá trình tìm hiểu và qua các phương tiện thông tin truyền thông mà tôi được biết thì Quốc hội đã thông qua Luật Tố cáo mới quy định về lĩnh vực này. Do đó, tôi có rất nhiều thắc mắc đang cần được giải đáp để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc của mình. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được quy định cụ thể ra sao? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 9 Luật Tố cáo 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thì quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được quy định cụ thể như sau:

   - Người tố cáo có các quyền sau đây:

   + Thực hiện quyền tố cáo theo quy định của Luật này;

   + Được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác;

   + Được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo;

   + Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết;

   + Rút tố cáo;

   + Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo;

   + Được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

   - Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

   + Cung cấp thông tin cá nhân quy định tại Điều 23 của Luật này;

   + Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được;

   + Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo;

   + Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu;

   + Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Tố cáo 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn