Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Ngày hỏi:21/07/2011
Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quy định Điều 116 Luật Tố tụng hành chính, như sau:

   - Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng với người khởi kiện hoặc với người bị kiện thì họ có quyền yêu cầu độc lập khi có các điều kiện sau đây:

   + Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ;

   + Yêu cầu độc lập của họ có liên quan đến vụ án đang được giải quyết;

   + Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong cùng một vụ án làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

   - Thủ tục yêu cầu độc lập được thực hiện như thủ tục khởi kiện của người khởi kiện.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn