Quyết định cưỡng chế thi hành án có gửi cho UBND xã không?

Ngày hỏi:29/06/2020

Cho mình hỏi về việc thi hành án dân sự, quyết định cưỡng chế thi hành án có phải gửi cho UBND xã không hay chỉ cần gửi cho người phải thi hành án thôi. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyết định cưỡng chế thi hành án có gửi cho UBND xã không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 16 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 có quy định như sau:

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, các quyết định về thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

   - Quyết định cưỡng chế thi hành án phải được gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi tổ chức cưỡng chế thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án.

   Như vậy quyết định cưỡng chế thi hành án phải được gửi cho UBND xã nơi tổ chức cưỡng chế thi hành án.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn