Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu gồm những nội dung gì?

Ngày hỏi:14/02/2014
Theo quy định của pháp luật, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu gồm những nội dung gì? Người gửi: Phan Văn Én - Huế (Ngày gửi: 14/02/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Khiếu nại năm 2011 thì quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây:

   - Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   - Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;

   - Nội dung khiếu nại;

   - Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

   - Kết quả đối thoại (nếu có);

   - Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

   - Kết luận nội dung khiếu nại;

   - Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

   - Việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có);

   - Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn