Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai cần có các nội dung nào?

Ngày hỏi:03/03/2014
Xin cho biết quyết định giải quyết khiếu nại lần hai cần có các nội dung nào? Người gửi: Phạm Thị Thùy - thị trấn Thuận An, Phú Vang (Ngày gửi: 03/03/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Khiếu nại năm 2011, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có các nội dung sau:

   - Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   - Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

   - Nội dung khiếu nại;

   - Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu;

   - Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

   - Kết quả đối thoại;

   - Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

   - Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ. Trường hợp khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại. Trường hợp kết luận nội dung khiếu nại là sai toàn bộ thì yêu cầu người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghiêm chỉnh quyết định hành chính, hành vi hành chính;

   - Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);

   - Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn