Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức lần hai phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

Ngày hỏi:30/11/2014
Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức lần hai phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nào? Gồm những nội dung gì? Người gửi: Nguyễn Thanh Tám - Huế (Ngày gửi: 30/11/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 56 Luật Khiếu nại năm 2011 thì quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức phải được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ban hành.

   Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được gửi cho Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

   Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có những nội dung sau đây:

   - Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   - Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

   - Nội dung khiếu nại;

   - Kết quả xác minh;

   - Kết quả đối thoại;

   - Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

   - Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của người bị kỷ luật và việc giải quyết của người giải quyết khiếu nại lần đầu;

   - Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);

   - Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT