Quyết định giám đốc thẩm

Ngày hỏi:21/07/2011
Theo quy định của pháp luật, quyết định giám đốc thẩm bao gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 229 Luật Tố tụng hành chính, Quyết định giám đốc thẩm phải có các nội dung sau đây:

   - Ngày, tháng, năm và địa điểm mở phiên toà;

   - Họ, tên các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm. Trường hợp Hội đồng giám đốc thẩm là Ủy ban Thẩm phán Toà án cấp tỉnh hoặc Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì ghi họ, tên, chức vụ của Chủ toạ phiên toà và số lượng thành viên tham gia xét xử;

   - Họ, tên Thư ký Toà án, Kiểm sát viên tham gia phiên toà;

   - Tên vụ án mà Hội đồng đưa ra xét xử giám đốc thẩm;

   - Tên, địa chỉ của các đương sự trong vụ án; - Tóm tắt nội dung vụ án, phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị;

   - Quyết định kháng nghị, lý do kháng nghị;

   - Nhận định của Hội đồng giám đốc thẩm trong đó phải phân tích những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng nghị;

   - Điểm, khoản, điều của Luật Tố tụng hành chính mà Hội đồng giám đốc thẩm căn cứ để ra quyết định;

   - Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn