Ra quyết định thi hành án đối với các khoản thu khác cho Nhà nước như thế nào?

Ngày hỏi:11/05/2017

Bản án tuyên buộc các bị cáo A,B,C,D phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho UBND huyện S số tiền 300.000.000 đồng.
Hỏi: Trong trường hợp này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án có được chủ động ra quyết định thi hành án không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Khoản 15 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án đối với phần bản án, quyết định về các khoản thu khác cho Nhà nước.
   Khoản 3 Điều 6 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định: Các khoản thu khác cho Nhà nước quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự thuộc diện chủ động ra quyết định thi hành án bao gồm khoản truy thu thuế; khoản viện trợ cho Nhà nước và các khoản bồi thường cho Nhà nước trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; các khoản thu khác nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước.
   Trường hợp bạn hỏi, nếu các bị cáo A,B,C,D phải liên đới bồi thường cho UBND huyện S là khoản bồi thường cho Nhà nước trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoặc là khoản thu nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn