Sau khi có bản án, việc yêu cầu thi hành án thực hiện thế nào?

Ngày hỏi:21/08/2012

Theo bản án của Tòa án nhân dân huyện, bà Phạm Thị L. phải thanh toán cho tôi số tiền 24.500.000đ. Án đã có hiệu lực thi hành nhưng bà L. vẫn thoái thác việc trả tiền. Tôi phải làm thế nào để lấy được khoản tiền này?

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Khánh Hoà tư vấn như sau:

  • Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành và phải được mọi công dân, cơ quan, tổ chức tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án phải nghiêm chỉnh chấp hành.

   Nếu giữa chị và người phải thi hành án không thỏa thuận được với nhau về việc thi hành án thì chị cần yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự giải quyết. Chị phải làm đơn yêu cầu thi hành án gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện nơi có trụ sở của Tòa án đã ra bản án đó. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính như: Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án và người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; ngày tháng năm làm đơn đồng thời gửi kèm theo đơn yêu cầu thi hành án bản án được yêu cầu thi hành.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra quyết định thi hành án và sau đó sẽ phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành bảnán đó. Luật cũng quy định thời hiệu yêu cầu thi hành án là 5 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, quá thời hạn đó chị sẽ mất quyền yêu cầu thi hành án.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn