Sổ đỏ có phải là giấy tờ có giá?

Ngày hỏi:25/02/2019

Em là sinh viên đang nghiên cứu về thuật ngữ tài sản, em có đọc được quy định tài sản bao gồm các loại giấy tờ có giá. Nhưng không hiểu các loại giấy tờ có giá ở đây là những loại giấy tờ nào? Vi dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có thể xem là một loại giấy tờ có giá được không? Mong anh chị giải thích giúp em. Em cảm ơn anh chị rất nhiều!

Vũ Minh (078***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sổ đỏ có phải là giấy tờ có giá?
   (ảnh minh họa)
  • Hiện nay, Bộ luật Dân sự 2015 không quy định cụ thể như thế nào là giấy tờ có giá mà chỉ nêu giấy tờ có giá là một loại tài sản.

   Theo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010; Khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2016/TT-NHNN và Khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2012/TT-NHNN thì có thể hiểu: Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.

   Và theo hướng dẫn tại Công văn 141/TANDTC-KHXX thì giấy tờ có giá bao gồm:

   a) Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác được quy định tại Điều 1 của Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005;

   b) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005;

   c) Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái và công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ được quy định tại điểm 16 Điều 3 của Luật quản lý nợ công năm 2009;

   d) Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; Hợp đồng góp vốn đầu tư; các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định) được quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán năm 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2010);

   đ) Trái phiếu doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ về “Phát hành trái phiếu doanh nghiệp”…

   Ngoài ra, Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 cũng có quy định:

   Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

   Căn cứ theo các quy định nêu trên thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tức sổ đỏ) không phải là giấy tờ có giá mà chỉ là một chứng thư pháp lý và như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không phải là một loại tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015.

   Ban biên tập thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn