Sống thực vật có được quyền khởi kiện hay không?

Ngày hỏi:26/11/2016

Bà Trần Thị Hơn sinh năm 1933. Được con bà cho biết bằng văn bản vào tháng 8 năm 2013 là bà bị tai biến Liệt nữa người nên dẫn đến đời sống thực vật, nằm 1 chổ. Nhưng đến tháng 9-2013 thì có đơn xin khởi kiện mang tên bà Trần Thị Hơn, có điểm chỉ trong đơn. Và đã chết vào tháng 1 năm 2014. Như vậy mong luật sư cho em hỏi đơn khởi kiện đó có được chấp nhận hay không đối với người đời sống thực vật như vậy. Và vì sao toà án đã nhận đơn mà trong thời gian bà gởi đơn đến ngày mất không có một lời khai nào của bà mà vẫn chấp nhận đơn đó? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 57 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về năng lực pháp luật tố tụng dân sự như sau:

   + Năng lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng có các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do pháp luật quy định. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có năng lực pháp luật tố tụng dân sự như nhau trong việc yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

   + Năng lực hành vi tố tụng dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.

   + Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác.

   + Đương sự là người chưa đủ sáu tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì không có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Toà án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

   + Đương sự là người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Toà án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

   + Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của mình được tự mình tham gia tố tụng về những việc có liên quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân sự đó. Trong trường hợp này, Toà án có quyền triệu tập người đại diện hợp pháp của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ tại Toà án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

   - Tại Điều 22 Bộ luật dân sự 2005 quy định về người mất năng lực hành vi dân sự như sau:

   + Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định;

   + Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự;

   + Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

   - Tại Điều 23 Bộ luật dân sự 2005 quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự như sau: Người nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   Như vậy, trong trường hợp của bạn. Người đưa đơn khởi kiện bị liệt nửa người, sống thực vật thì không đồng nghĩa với việc người này bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự. Một người mất năng lực hành vi dân sự phải đượcToà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.

   - Tại Điều 189, 192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

   + Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ trong trường hợp: Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cá nhân, cơ quan, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó; Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật.

   + Tòa án ra quyết định đình chỉ trong trường hợp: Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế.

   Căn cứ vào quy định này thì trường hợp người đưa đơn khởi kiện mất, thì người thừa kế có quyền tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đã mất.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền khởi kiện của người sống thực vật. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn