Sử dụng pháp luật nước ngoài giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài được không?

Ngày hỏi:07/09/2019

Công ty tôi và công ty khác đều là công ty 100% vốn trong nước có ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, trong đó có thỏa thuận sẽ giải quyết bằng tố tụng trọng tài và theo pháp luật của Đài Loan, trung tâm trọng tài thỏa thuận là PIAC. Cho hỏi khi xảy tranh chấp chúng tôi có áp dụng pháp luật Đài Loan để giải quyết không? nếu không thì thỏa thuận này có ảnh hưởng gì không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 14 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định luật áp dụng giải quyết tranh chấp như sau:

   - Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp.

   - Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn; nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.

   => Theo thông tin bạn cung cấp thì hợp đồng mua bán này được ký kết giữa 02 công ty trong nước (không có yếu tố nước ngoài) do đó khi giải quyết tranh chấp theo tố tụng trọng tài tại trung tâm trọng tài Việt Nam (PIAC) phải áp dụng theo pháp luật Việt Nam để giải quyết. Mặt khác, thỏa thuận lựa chọn giải quyết theo pháp luật Đài Loan là trái luật do đó điều khoản này sẽ không có hiệu lực và không ảnh hưởng đến hợp đồng mua bán của hai bên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn