Sử dụng phương tiện hiện đại phục vụ cho việc xét xử tại phiên tòa hành chính

Ngày hỏi:07/09/2016

Hiện nay ở một số nước trên thế giới, Toà án được sử dụng các phương tiện hiện đại để hỗ trợ, phục vụ hoạt động xét xử như ghi âm, ghi hình phiên toà. Xin hỏi, pháp luật Việt Nam có quy định như vậy hay không? Mong ban biên tập Thư ký luật giải đáp thắc mắc của tôi. XIn cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật Việt Nam quy định bên cạnh việc ghi biên bản phiên toà, Toà án được sử dụng các phương tiện hiện đại như ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên toà để phục vụ hoạt động xét xử của Toà án.

   Theo quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật Tố tụng hành chính năm 2011.
   "1. Biên bản phiên tòa phải ghi đầy đủ các nội dung sau đây:

   a) Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 146 của Luật này;

   b) Mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa;

   c) Các câu hỏi, câu trả lời và phát biểu tại phiên tòa;

   d) Các nội dung khác phải được ghi vào biên bản phiên tòa theo quy định của Luật này.

   2. Ngoài việc ghi biên bản phiên tòa, Tòa án có thể thực hiện việc ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên tòa.

   3. Sau khi kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử phải kiểm tra biên bản; Chủ tọa phiên tòa và Thư ký phiên tòa ký vào biên bản.

   4. Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có quyền được xem biên bản phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa và ký xác nhận."

   Trên đây là tư vấn về việc sử dụng phương tiện hiện đại phục vụ cho việc xét xử tại phiên tòa hành chính. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo quy định tại Bộ luật tố tụng hành chính 2015.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn