Tạm đình chỉ thi hành án nên chưa xử lý tài sản đã có quyết định kê biên

Ngày hỏi:21/07/2009
Cơ quan thi hành án đã ra quyết định kê biên tài sản của người phải thi hành án để đảm bảo cho 04 bản án. Trong quá trình chuẩn bị kê biên cơ quan thi hành án nhận được quyết định tạm đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tạm đình chỉ thi hành 01 trong số 04 bản án đó. Vậy cơ quan thi hành án xử lý như thế nào? Căn cứ theo văn bản hướng dẫn nào? Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền giữ y bản án, nhưng tài sản đã thanh lý và chia xong thì quyền lợi của người được thi hành án sẽ được đảm bảo như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 49 Luật Thi hành án dân sự về tạm đình chỉ thi hành án quy định như sau:

   1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được quyết định tạm đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

   Trường hợp bản án, quyết định đã được thi hành một phần hoặc toàn bộ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo ngay bằng văn bản cho người đã kháng nghị.

   Trong thời gian tạm đình chỉ thi hành án do có kháng nghị thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

   2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được thông báo của Toà án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án.

   Thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án.

   3. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sựra quyết định tiếp tục thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được một trong các quyết định sau đây:

   a) Quyết định rút kháng nghị của người có thẩm quyền;

   b) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án giữ nguyên bản án, quyết định bị kháng nghị;

   c) Quyết định của Toà án về việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

   Vì vậy, trong trường hợp người có thẩm quyền đã tạm đình chỉ thi hành án thì bản án bị tạm đình chỉ chưa tiếp tục thi hành, do đó những hoạt động liên quan đến việc thi hành bản án đó cũng phải dừng lại, trong đó có việc kê biên tài sản để thi hành bản án đó. Bởi thế, trong trường hợp cơ quan thi hành án đã ra quyết định kê biên tài sản của người phải thi hành án để đảm bảo cho 04 bản án, khi chuẩn bị kê biên cơ quan thi hành án nhận được quyết định của người có thẩm quyền tạm đình chỉ thi hành 01 trong số 04 bản án đó, thì cơ quan thi hành án cần thông báo cho tất cả các đương sự của 04 bản án biết về việc tạm đình chỉ thi hành án và chưa thực hiện việc xử lý tài sản vì tài sản đó đã có quyết định cưỡng chế kê biên để đảm bảo thi hành cho cả 04 bản án nhưng có 01 bản án bị tạm đình chỉ thi hành. Sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ, nếu có căn cứ tiếp tục việc thi hành án theo quy định nêu trên hoặc bản án sau tuyên y án cũ thì cơ quan thi hành án thực hiện việc xử lý tài sản để thi hành 04 bản án.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn