Tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét của Điều tra viên trong vụ án hình sự được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:08/12/2018

Tôi là công an viên của phường, sắp tới tôi sẽ nhận nhiệm vụ phối hợp với Điều tra viên thực hiện việc khám xét nhà của một đối tượng liên quan đến vụ án hình sự. Liên quan đến công việc sắp tới. Tôi có thắc mắc sau mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Việc tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét của Điều tra viên trong vụ án hình sự được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét của Điều tra viên trong vụ án hình sự được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

   Việc tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét được lập biên bản

   - Biên bản ghi rõ địa điểm, giờ, ngày, tháng, năm tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, nội dung việc tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét, người có thẩm quyền tiến hành tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét, người tham gia tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét hoặc người liên quan đến tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét, khiếu nại, yêu cầu hoặc đề nghị của họ.

   - Biên bản phải có chữ ký của những người mà Bộ luật này quy định. Những điểm sửa chữa, thêm, bớt, tẩy xóa trong biên bản phải được xác nhận bằng chữ ký của họ.

   - Trường hợp người tham gia tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét không ký vào biên bản thì người lập biên bản ghi rõ lý do và mời người chứng kiến ký vào biên bản.

   - Trường hợp người tham gia tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét không biết chữ thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến. Biên bản phải có điểm chỉ của người tham gia tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét và chữ ký của người chứng kiến.

   - Trường hợp người tham gia tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc vì lý do khác mà không thể ký vào biên bản thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến và những người tham gia tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét khác. Biên bản phải có chữ ký của người chứng kiến.

   - Biên bản tạm giữ được lập thành bốn bản, trong đó một bản giao cho người chủ tài liệu, đồ vật hoặc người quản lý tài liệu, đồ vật, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản giao cho Viện kiểm sát cùng cấp và một bản giao cho cơ quan quản lý tài liệu, đồ vật bị tạm giữ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn