Têu cầu thi hành bản án, quyết định của Toà án

Ngày hỏi:21/07/2011
Bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân quận đã tuyên hủy quyết định của Giám đốc Công ty T buộc bà X thôi việc và yêu cầu Công ty T bố trí lại công việc cho bà X. Đã hơn 1 tháng từ ngày bà X nhận được bản án có hiệu lực pháp luật mà công ty T vẫn chưa có văn bản trả lời bà. Vậy trong trường hợp này bà X cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 244 Luật Tố tụng hành chính thì bà X cần thực hiện quyền yêu cầu thi hành bản án của mình. Theo đó, trong trường hợp hết 30 ngày, kể từ ngày nhận được bản án của Tòa có hiệu lực pháp luật mà người đứng đầu Công ty T không bố trí lại công việc cho bà X thì bà X có quyền yêu cầu bằng văn bản đối với Công ty T.

   - Trường hợp Công ty T không thi hành bản án của Toà án thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản, bà X có quyền gửi đơn đề nghị cơ quan thi hành án dân sự quận đôn đốc việc thi hành bản án của Toà án. Khi nhận được đơn đề nghị của bà X, cơ quan thi hành án dân sự đôn đốc công ty T thi hành án và thông báo bằng văn bản với cơ quan cấp trên trực tiếp của công ty T để chỉ đạo việc thi hành án và Viện kiểm sát cùng cấp để thực hiện việc kiểm sát thi hành án.

   - Khi nhận được đơn đề nghị của bà X, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm mở sổ theo dõi, quản lý việc thi hành án của công ty T. Bà X có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thi hành án dân sự bản sao bản án, quyết định của Toà án và các tài liệu khác có liên quan để chứng minh đã có đơn đề nghị hợp lệ nhưng Công ty T cố tình không thi hành án.

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị đôn đốc của bà X, cơ quan thi hành án dân sự phải có văn bản đôn đốc Công ty T thực hiện việc thi hành án theo đúng nội dung của bản án, quyết định của Toà án.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thi hành bản án
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn