Thẩm định lại giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá theo yêu cầu của người phải thi hành án

Ngày hỏi:21/07/2010
Trường hợp tài sản bán đấu giá đã giảm thấp hơn chi phí cưỡng chế thi hành án nhưng người phải thi hành án yêu cầu thẩm định lại giá tài sản trên, tiếp tục bán đấu giá theo giá đã thẩm định có được giải quyết?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 104 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định xử lý tài sản bán đấu giá không thành, theo đó trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày bán đấu giá không thành mà đương sự không yêu cầu định giá lại thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm giá không quá mười phần trăm giá đã định. Trường hợp giá tài sản đã giảm thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được trả lại cho người phải thi hành án.

   Trong trường hợp này, Luật Thi hành án dân sự 2008 lại không quy định rõ là cần có thỏa thuận của các bên đương sự không hay chỉ cần người được thi hành án đồng ý là Chấp hành viên cơ quan thi hành án thực hiện việc giao tài sản cho người đó để trừ vào số tiền được thi hành án; thế nhưng, hiện nay các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này cũng không quy định cụ thể thêm vấn đề này. Trong khi đó tại điểm b khỏan 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản”. Vì vậy, trường hợp tài sản bán đấu giá đã giảm thấp hơn chi phí cưỡng chế nhưng người phải thi hành án yêu cầu thẩm định lại giá tài sản, tiếp tục bán đấu giá theo giá đã thẩm định thì cơ quan thi hành án cần thực hiện việc định giá lại, tiếp tục bán đấu giá tài sản theo yêu cầu của đương sự.

   Người phải thi hành án có yêu cầu thẩm định giá phải chịu chi phí thẩm định giá lại tài sản. Người được thi hành án có quyền đăng ký mua tài sản đấu giá, nếu không có ai đăng ký mua tài sản ngoài người được thi hành án, thì việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định tại khỏan 2 Điều 37 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản: Trong trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, nếu người có tài sản bán đấu giá đồng ý. Việc bán tài sản trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ việc niêm yết, thông báo công khai, trưng bày tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến khi quyết định bán tài sản”.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn