Thẩm phán có được trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính không?

Ngày hỏi:18/08/2021

Xin hỏi theo quy định hiện hành thì Thẩm phán có được trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 123 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về trả lại đơn khởi kiện như sau:

   1. Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong những trường hợp sau đây:

   a) Người khởi kiện không có quyền khởi kiện;

   b) Người khởi kiện không có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ;

   c) Trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó;

   d) Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

   đ) Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;

   e) Người khởi kiện lựa chọn giải quyết vụ việc theo thủ tục giải quyết khiếu nại trong trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật này;

   g) Đơn khởi kiện không có đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật này mà không được người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 122 của Luật này;

   h) Hết thời hạn được thông báo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật này mà người khởi kiện không xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc có lý do chính đáng.

   Như vậy, Thẩm phán hoàn toàn được trả lại đơn khởi kiện khi thuộc một trong những trường hợp như: Người khởi kiện không có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ;Người khởi kiện không có quyền khởi kiện; Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật... và các trường hợp khác nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn